Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

Seznam www odkazů


http://www.linkos.cz/
Novinky z onkologie, odkazy na odborné zdroje informací, kontakty na členy České onkologické společnosti, informace pro veřejnost...

http://www.onconet.cz
Hlavním cílem tohoto informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace o naplňování Národního onkologického programu v České republice.

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor
ÚZIS ČR

http://www.mamo.cz/
Oficiální portál screeningu rakoviny prsu v ČR s informacemi pro laickou i odbornou veřejnost.

http://www.prevencenadoru.cz
Tyto stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví - Projektů podpory zdraví, které pravidelně vyhlašuje Útvar hlavního hygienika ČR MZ ČR. Schválený projekt nesl název Onkologická prevence na internetu. Projekt si klade za cíl seznámit co nejširší spektrum obyvatel se základními principy primární a sekundární onkologické prevence, poučit je o možných důsledcích rizikového životního stylu, nabídnout jasnou alternativu a informovat o zákonných právech na onkologickou prohlídku.

http://www.cervix.cz/
Oficiální portál screeningu rakoviny děložního hrdla v ČR s informacemi pro laickou i odbornou veřejnost.

http://www.kolorektum.cz/
Oficiální portál screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku v ČR s informacemi pro laickou i odbornou veřejnost.

http://www.mamo.cz
Portál slouží především pro prezentaci výsledků mamografického screeningu karcinomu prsu v České republice. Server je určen jak odborníkům, tak i laické veřejnosti.

Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.