Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

Úvod

Příručna SVOD
Uživatelská
příručka
pro práci se
software SVOD
Software SVOD (software pro vizualizaci onkologických dat) je vyvíjen od roku 2000 jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů, především pak dat Národního onkologického registru České republiky. Software SVOD je koncipován především jako analytický nástroj nad již existujícími databázemi a nenahrazuje jejich archivační funkci. Nabízí analytický a grafický servis, případně interpretované prezentace výstupů. Funkce a služby software SVOD jsou univerzální, využitelné pro zpracování dat z jakéhokoli zdravotnického registru nebo obsáhlejší databáze.

Vývoj software SVOD je finančně podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR (Odbor zdravotní péče) a je organizačně zajišťován Masarykovým onkologickým ústavem, Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Software SVOD

Aktuální stav
V současné verzi programu SVOD je k dispozici 91 diagnóz zhoubných novotvarů (C00-C97, D03, D05, D06) a to za období 1977–2013 (celkem více než 2,1 mil. záznamů).

Distribuce programu SVOD
V současné době není software SVOD distribuován a je k dispozici pouze odborné onkologické veřejnosti. Údaje o zhoubných novotvarech jsou pro nejširší veřejnost zpřístupněny prostřednictvím epidemiologických analýz portálu Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR.
Technologie software SVOD

Použitý programovací jazyk Program SVOD je napsán v programovacím prostředí Microsoft Visual C++. Programovací jazyk C++ je jako jediný normován ISO normou, je možno jej tedy považovat za jazyk nejstandardnější z běžně dostupných programovacích jazyků. Jazyk C++ je objektově orientovaný a umožňuje přehledný zápis znovupoužitelného kódu. Jako základ programu je použita objektová knihovna WTL(Windows template library).


Komunikační protokoly
Program SVOD používá ke komunikaci s databázovým strojem univerzální rozhraní SQL (Standardní dotazovací jazyk). Tento jazyk využívá většina současných databázových strojů. To umožňuje použít program SVOD jako univerzální klient, který se může napojit jak k lokálním datům na pevném disku tak ke vzdálené databázi na centrálním serveru. Nižší vrstva, na které jazyk SQL komunikuje z databázovým strojem, je OLEDB. Technologie OLEDB umožňuje využívat komunikačního protokolu TCP/IP, což zajišťuje otevřenost celého systému.

Použité databázové prostředí
Lokální databáze systému SVOD je umístěna v databázovém souboru typu Microsoft Access verze 97. K tomuto souboru přistupuje program SVOD přes technologii OLEDB pomocí dotazů v SQL jazyce. Databáze typu Microsoft Access byla vybrána z důvodu dostatečně vysokého výkonu a jednoduchosti přístupu ke zdrojovým datům.

Datový model programu SVOD
Datový model se skládá z několika primárních tabulek, ve kterých jsou uložena anonymizovaná data NOR, demografické údaje a data ostatních doplňkových databází. Dále je v něm obsažena sada číselníků a agregovaných dat pro některé typy analýz.Technická podpora

V případě problémů s instalací se na nás můžete obrátit formou následujících komunikačních kanálů:

Diskusní klub SVOD

Pro koho je diskusní klub SVOD
Cílem diskusního klubu je poskytnout všeobecně dostupnou platformu pro diskusi odborné veřejnosti nad záměry a výstupy software SVOD, případně i nad obecnějšími tématy souvisejícími se zdravotnickou informatikou nebo onkologickými daty v ČR. Vývojový tým software SVOD doufá, že se mu podaří vyvolat tvůrčí diskusi přinášející především nové podněty a návrhy pro vývoj funkcí vlastního software. Vývoj tohoto nástroje by se tak stal skutečně věcí veřejnou, přinášející pro každého angažovaného uživatele možnost zasáhnout do samotného vývoje software.


Vstup do diskusního klubu přes internetový prohlížeč:
>>> VSTUP <<<

Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-5-23]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.