Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

Seznam zpráv


Stručný přehled dat NOR ČR z roku 2013
18.02.2016 - Data o nádorových onemocněních jsou nyní v Národním onkologickém registru k disozici za období 1977–2013.

V ČR bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 nádorů, zemřelo 26 944 lidí
12.11.2015 - V České reublice bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 zhoubných nádorů, zemřelo na ně 26 944 lidí. Celkem k 31. rosinci toho roku v ČR žilo 518 667 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí. Novinářům to řekl MUDr. Svatoluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, s tím, že stále je v éči co zlešovat, naříklad dostunost onkologické éče ve secializovaných centrech se mezi regiony liší.

Nádorová onemocnění ve starším věku
27.10.2015 - Stárnoucí oulace se stává aktuálním roblémem onkologické éče v rozvinutých zemích. U starších onkologických acientů je nezbytné řihlížet ke secifikům této oulace. Dosud však neexistují standardní léčebná dooručení ro starší oulaci, neboť vyšší věkové kategorie nejsou dostatečně zastoueny v klinických studiích.

Další mezinárodní studie potvrdila prodlužující se přežití českých onkologických pacientů
05.12.2014 - V hodnotách 5letého řežití vybraných onkologických diagnóz Česká reublika v osledních několika letech dohání záadní Evrou a výrazně se vymyká růměru ostatních ostkomunistických zemí. Svědčí o tom nejnovější výsledky z mezinárodní studie CONCORD-2.

Česká onkologie v číslech: stručné shrnutí
08.10.2014 - Na letošním kongresu ESMO 2014 v Madridu byl rezentován souhrnný ois onkologické éče v České reublice.

Nová podoba portálu NOP On-line
15.09.2014 - Portál NOP On-line (www.onconet.cz) dostal zcela novou grafickou odobu.

Přežití onkologických pacientů v ČR se zlepšuje
13.04.2014 - Na očátku roku 2014 byly ublikovány dvě odborné studie, které analyzují řežití onkologických acientů v ČR a v Evroě. Přežití acientů je jedním z klíčových arametrů v hodnocení výsledků onkologické éče a tedy i nalňování Národního onkologického rogramu.

Tisková zpráva ke studii EUROCARE-4
24.08.2007 - Vedení České onkologické solečnosti se zásadně ohrazuje roti výstuům ze studie.

Spuštěn informační portál NOP On-line.
26.09.2006 - Hlavním cílem tohoto informačního ortálu je oskytovat centralizované a odborně garantované informace o nalňování Národního onkologického rogramu v České reublice. Na stránkách ortálu naleznete řehlednou a ucelenou rezentaci sítě onkologických center a mnoho dalších užitečných informací.

Projekt SVOD – odborná rada
10.10.2005 - Rada odborných garantů rojektu SVOD je schvalována výborem České onkologické solečnosti jako oradní uskuení významných odborníků z oblasti onkologie, informatiky a hodnocení oulačních rizik. Členové rady odborných garantů sledují ostu řešení rojektu, schvalují zásadní výstuy a komunikují sorné otázky sadající do jejich odbornosti. Členové rady mají řednostní rávo ublikovat svá sdělení na webovém ortálu SVOD.

Informační leták SVOD
02.10.2005 - Informační letáček obsahuje základní informace o rojektu SVOD, který se skládá z Informačního systému SVOD a Webového ortálu SVOD.

Tisková zpráva
01.10.2005 - Webový ortál SVOD: eidemiologie zhoubných nádorů v České reublice – nová informační služba ro odbornou i laickou veřejnost


Seznam publikací Cancer in the elderly in the Czech Republic
06.02.2015 - Petera et al. Eur J Cancer Care 2015; 24(2): 163–178. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic
20.12.2014 - Dušek et al. Klin Onkol 2014; 27(6): 406-423.Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-6-16]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.