Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

Nová podoba portálu NOP On-line


15.09.2014

Portál NOP On-line (www.onconet.cz) dostal zcela novou grafickou podobu.

Nejdůležitější komponentou portálu NOP On-line je ucelená prezentace sítě komplexní onkologické péče v České republice. Onkologickou péči v jednotlivých krajích zajišťují tzv. komplexní onkologická centra (KOC), která musí splňovat a v pravidelných intervalech obhajovat přísná kritéria stanovená Českou onkologickou společností ČLS JEP. Komplexní onkologická centra jsou značně vytížená, proto při léčbě onkologických pacientů spolupracují s desítkami dalších zdravotnických pracovišť.

Všechna česká pracoviště poskytující onkologickou péči jsou zachycena v interaktivní mapě onkologické péče, která je pro větší přehlednost rozdělena do jednotlivých krajů ČR. U každého kraje je k dispozici:

 1. krajská interaktivní mapa, ve které jsou zachyceny různé typy poskytovatelů onkologické péče:
  1. pracoviště tvořící KOC,
  2. dětská onkologická centra,
  3. hematoonkologická centra,
  4. pracoviště spolupracující s KOC,
  5. prevence rakoviny prsu (mamografický screening),
  6. prevence rakoviny tlustého střeva (kolorektální screening),
  7. LDN a hospice.
 2. grafické schéma znázorňující hierarchii a vzájemné vztahy mezi zdravotnickými pracovišti v daném kraji,
 3. stručný textový popis onkologické péče v daném kraji.

Navštivte www.onconet.cz, kde se dozvíte bližší informace.


Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-5-23]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.